Klantgericht leiderschap


Klantgericht leiderschap blijkt volgens de gouden regels van een partnership een belangrijke basisvoorwaarde te zijn voor een strategische samenwerking. Samen met potentiele partners zal tot een gemeenschappelijk inzicht moeten worden gekomen in de ontwikkelingen binnen de keten. Waaruit blijkt dat samenwerking de juiste optie is.

WELK TYPE LEIDERSCHAP?
Het leidinggeven aan een samenwerkingsverband is complex omdat er veel vormen zijn die met de tijd sterk kunnen veranderen. Vandaar is het slim een nieuwe samenwerking zo eenvoudig mogelijk op te pakken.
Goede leiders zijn volgens veel insiders gewoon aardige mensen die anderen helpen om samen een gemeenschappelijk doel te formuleren en te verwezenlijken. Dit doen ze op basis van een visie of een verhaal wat iedereen inspireert, boeit en bindt.

VORM SAMEN EEN WINNEND TEAM.
Naast het leidinggeven aan mensen zijn er echter een drietal aandachtsvelden die afhankelijk van de situatie belangrijk kunnen zijn.
1. Ondernemen door op basis van een marktgerichte visie en bijbehorende strategie de juiste marktgerichte acties op het juiste moment te nemen.
2. Managementtaken zoals de sturing van werkprocessen en systemen op basis van kennis en know how  en bewaking kwaliteit en effectiviteit.
3. Besturen van een organisatie op basis van een beleidsplan met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
Bij het realiseren van een partnership is het belangrijk te weten op welke velden de kracht van uw potentiele partners ligt. Het mooist is als er verschillen zijn zodat een sterk team gemaakt kan worden. Wat niet vergeten moet worden dat een van de partners de regievoering voor zijn/haar rekening neemt.

leiderschap-driehoek-met-tekst-8-12-2106

PRAKTISCHE AANPAK

  1. Het kiezen van de juiste partners is iets wat in een plezierige en speelse entourage moet gebeuren. Vergelijk het met de aanloop tot een huwelijk. Zogenoemde zachte waarden als respect en onderling vertrouwen en de bereidheid samen te delen zijn leuke zaken om uit te testen. Hier zijn leerzame anekdotes over te vertellen.
  2. Indien er voldoende geloof bestaat in een mogelijke samenwerking is het raadzaam een businessplan op te stellen met meerdere mogelijke scenario`s. Geef de ondernemer binnen het team hierin zo mogelijk het voortouw.
  3. Het daadwerkelijk starten van een strategische samenwerking is een formele stap met intentieverklaringen, contracten, budgetten etc. Bestuurlijke inbreng en management control worden belangrijker. Pas goed op, het kan ook fout gaan, en wat doen we……….dan? Een regievoerder met het nodige inzicht en overzicht is hierbij cruciaal.
  4. De betrokken managers en medewerkers zullen op bepaalde gebieden moeten samenwerken. Dit vraagt om aanpassing van de organisatie wat de nodige communicatie en aandacht van de regievoerder vraagt.
  5. Tot slot, in de praktijk blijkt dat alle betrokken medewerkers de nodige bevoegdheden moeten krijgen om nieuwe taken slagvaardig uit te voeren. Geef ze tijd en middelen hiervoor. Samen klantgericht ondernemen wordt dan een feest voor iedereen.
win-win-e1409228421382