Leidraad opdrachtgeverschap


Duurzame oplossingen vragen om een optimale samenwerking tussen de betrokken uitvoerende partijen. Dit lukt alleen als de opdrachtgever de eindregie in handen houdt op basis van een heldere doelstelling.
De onderstaande leidraad is opgesteld als praatstuk bij het opstarten van duurzame projecten. Met als voorbeeld het verduurzamen van een bestaande woning/gebouw.