Nieuws


HOE BIND EN INSPIREER JE ONDERNEMENDE MEDEWERKERS?

Leiders met visie weten waarom ondernemende medewerkers de ruggengraat zijn van hun wendbare organisatie. Omdat zij de veranderingen in de markt willen, kunnen en durven te volgen.
Om deze medewerkers te inspireren is een ondernemende stijl van leidinggeven vereist. En om ze binden zijn een persoonlijke waardering en een resultaatgerichte beloning vereist. Samen ondernemen biedt hierbij goede aanknopingspunten waardoor deze medewerkers zich een gewaardeerd onderdeel voelen van de organisatie.

plaatje-personeelstekort-samen-oplossen

Een klantgerichte leiding geeft de ondernemende medewerkers bewust de ruimte en de middelen om zo zelfstandig mogelijk klanten optimaal te bedienen. Het hoeft geen betoog dat de klanten dit als een zegen ervaren, vooral nu de behoefte aan integrale oplossingen toeneemt.

In de praktijk blijkt dat gemotiveerde ondernemende medewerkers de wensen van de klanten optimaal invullen. Het is dan ook logisch om deze mensen te waarderen en te belonen voor hun geleverde prestaties. Vooral nu klanten bereid zijn te betalen voor noodzakelijke activiteiten op het gebied van technische en andere urgente vormen van dienstverlening. Anders zijn ze namelijk zelf ook de klos!

 • Wat zeggen de deskundigen?
  Volgens het recente rapport van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) vraagt de huidige krappe arbeidsmarkt meer dan alleen om een goede beloning en arbeidsvoorwaarden. Goed werkgeverschap en onderlinge betrokkenheid zouden het verschil moeten maken om het personeel te boeien. Jaco Vonhoff van VNO-NCW gaat zelfs verder en bepleit om het werken fiscaal aantrekkelijker te maken.
 • Zijn er goede voorbeelden?
  Interessante nieuws is dat bedrijven als de verzekeraar Achmea en het techbedrijf AND Digital ondanks alle belemmeringen succesvol personeel hebben weten te werven. Speerpunten waren hierbij een goed imago van het bedrijf, echt luisteren naar de wensen van de mensen, doorgroeimogelijkheden en de mensen het gevoel te geven erbij te horen.

ENKELE TIPS HOE U ONDERNEMENDE MEDEWERKERS KUNT INSPIREREN EN WAARDEREN.

 1. Geef ondernemende medewerkers het gevoel dat ze een wezenlijk onderdeel vormen van de onderneming. Spreek de verwachting uit dat zij in teamverband, op basis van hun ondernemende instelling, samen met de rest van het bedrijf de door de klant gevraagde oplossingen realiseren.
 2. Het management krijgt als uitdaging zorg te dragen voor een optimale ondersteuning vanuit de thuisbasis c.q. backoffice. Zodat de klanten daadwerkelijk ervaren dat zij door de gehele organisatie geholpen worden. Hierdoor wordt er ook een kwaliteitsverschil gemaakt met ZZP`ers en freelancers.
 3. Ondernemende medewerkers zijn vaak intrinsiek (lees werkinhoudelijk) gemotiveerd en hebben een grote behoefte aan waardering, respect en vertrouwen. Te vaak wordt vergeten hier de juiste aandacht aan te geven omdat dat zo vanzelfsprekend lijkt. Maar dat is niet zo! Een wezenlijk punt is hierbij dat managers zich minder `autoritair` maar meer coachend opstellen.
 4. Samen ondernemen is gebaseerd op een win/win situatie voor alle betrokkenen. Als klanten bereid zijn meer te betalen voor de goede kwaliteit van de geleverde prestaties dan is het ook redelijk het extra gewin eerlijk te verdelen. Veel commerciële organisaties doen dit reeds op basis van een winstdelingsregeling of iets dergelijks. Non profit organisaties zijn meer gebonden aan de gangbare arbeidsvoorwaarden en moeten bijvoorbeeld events bedenken om samen de binding met de organisatie en hun afnemers te versterken.
 5. Ondernemende medewerkers vinden het vaak boeiend om over de veranderingen in de markt te praten. Stimuleer ze hierbij en geef ze de ruimte zich verder te ontwikkelen. Levenslang leren is immers vereist om zowel als individu als medewerkers in de toekomst te kunnen overleven.  

Kortom, koester de ondernemende medewerkers voor hun zakelijke en resultaatgerichte instelling. En hef mogelijke blokkades tijdig op.
Samen ondernemen doe je op basis van win/win principes. Gun de medewerker dus een extra beloning en waardering bij een goed resultaat. Wees hierbij niet al te zuinig want werving, aanvullende opleidingen en leertrajecten kosten veelal een veelvoud van een extra beloning c.q. waardering.

==> Wilt u meer weten , dan graag contact