Partnership


Partnership is een vorm van strategische samenwerking tussen meerdere bedrijven met als gemeenschappelijke strategie de juiste producten/diensten met de juiste kwaliteit op het juiste tijdstip aan de afnemers te kunnen leveren.

Partners die strategisch samenwerken hebben doorgaans een gemeenschappelijke doelstelling en/of strategie. Door bijvoorbeeld marketing power, kennis, expertise of productiefaciliteiten te delen beoogt men synergievoordelen te realiseren wat tot een sterkere concurrentiepositie leidt.
De voordelen kunnen bijvoorbeeld liggen op:

 • Voorkomen overcapaciteit
 • Risicospreiding bij gezamenlijk onderzoek en/of productontwikkeling
 • Gezamenlijke inkoop/distributie/opleiding etc.
 • Betere benutting technologische en organisatorische infrastructuur
 • Verbeteren productieproces door betrekken toeleverancier
 • Gebruik maken van elkaars competenties
 • Bevorderen leervermogen/ kennisuitwisseling
 • Meeliften op merknaam andere partij
 • Marktpositionering
 • Creëren van standaard in de markt
 • Vormen van een machtsblok tegen een andere machtsblokken
 • Gezamenlijke (politieke) belangenbehartiging)
Presentatie1

Bij orkesten geeft een dirigent de toon aan. Bij een samenwerkingsverband is regie vereist.

Voorbeelden van partnership
> Strategische allianties
> Joint ventures projecten
> Joint ventures ondernemingen
> Co-makership
> Inkoopcombinaties
> Franchise
> Service netwerken

Het opbouwen van een partnership doet sterk denken aan het aangaan van een huwelijk. Allereerst moet je een partner zien te vinden waarmee het klikt en die je volledig kunt vertrouwen. Verder is het handig te weten wat je wilt, nu en in de toekomst.

Het vormen van een partnership gebeurt normaliter op basis van een gemeenschappelijk businessplan. Hierin dienen de betrokken partijen aan te geven op welke wijze zij elkaar op een win/win basis kunnen versterken.

Er zijn 10 gouden regels om een partnership succesvol uit te voeren. Omdat samen ondernemen mensenwerk is geven we hier enkele valkuilen die veel goede bedoelingen teniet doen.

 • Door onvoldoende aan partnerkeuze te doen blijk je uiteindelijk met de verkeerd partner opgescheept te zitten.
 • Strategisch samenwerken zonder doel is als reizen zonder bestemming.
 • Zonder een samen opgesteld plan is niet duidelijk wie wat wanneer moet doen.
 • Als de win/win verhouding niet wordt gerealiseerd is een van de partijen een verliezer.
 • Wie kennis en competenties niet durft te delen strijdt alleen voor zijn eigen belangen.
 • Het ontbreken van een wederzijdse geaccepteerde regisseur leidt tot een afwachtend en reactief gedrag.
 • Daar waar mensen samenwerken zullen rationele en emotionele conflicten komen. Wees niet verbaasd.
 • De omgeving verandert soms zo snel waardoor gemaakte afspraken opeens niet meer gelden.
 • Cultuurverschillen kunnen veel roet in het eten gooien.
 • Wie zich niet continu verbetert is uiteindelijk een blok aan het been.
dialoog (1)

Twee geboden van partnership zijn 1. Geloof samen in klantgericht werken en 2.Werk samen klantgericht en 2.Respecteer uw partner zoals u zelf ook gerespecteerd wilt worden.

De gouden regels zijn het omgekeerde van de valkuilen. Het ligt dus voor de hand om met de partners de samenwerking doorlopend te evalueren. En samen in te schatten hoe de nieuwe wereld eruit ziet en wie welke maatregelen moet nemen.

Ons advies is om een strategische samenwerking stap voor stap op te bouwen. En betrek daarbij ook uw medewerkers.

win-win-e1409228421382

Wilt u meer weten?
 Stel uw vraag bij CONTACT en wij helpen u graag!