Klantwaarde

ALLEEN ONDERNEMEN doe je om er zelf beter van te worden. Winst en groei zijn de meest bekende doelstellingen. Op zich niets mis mee als het maar niet ten koste gaat van anderen zaken.
SAMEN ONDERNEMEN betekent dat het de intentie is om er samen beter van te worden. Naast de aandeelhouderswaarde tellen ook de belangen van de partnerbedrijven en de eigen ondernemende medewerkers.
SAMEN KLANTGERICHT ONDERNEMEN gaat nog een stapje verder. Met als doel om naast het eigen belang van de betrokken partijen ook de belangen van de opdrachtgevers en de klanten te behartigen. Klantwaarde is bij deze vorm van samenwerken de gemeenschappelijke doelstelling het belangrijkste stuurmiddel. In de praktijk blijkt dat het denken vanuit het klantbelang een grote uitdaging is voor de leiding van een bedrijf. Het vraagt om inzicht in de marktontwikkelingen en een klantgerichte strategie.

Voor ondernemers, die samen met hun partners voor continuïteit gaan, is het belangrijkste stuurmiddel de klantwaarde.
Klantwaarde is een steeds meer gebruikt begrip. Het geeft aan wat de klant wenst en verwacht. Het is daarom een geweldig kompas voor leiders die de regie durven te nemen van een klantgerichte strategische samenwerking.
Klantwaarde bestaat uit een opbrengstenkant (referentie gebruikswaarde) en een kostenkant (referentie Total Cost of Ownership). Zo lang de klant ook beter van de aangeboden producten of diensten is er sprake van een gezonde situatie. Waar zowel klanten, gebruikers als eigen medewerkers echt blij van worden.

Klantwaarde en gebruikswaarde nemen in belang toe

Hieronder wordt dat toegelicht

 1. Total Cost of Ownership (TCO)
 • Jaarlijkse kosten die elk exploitatiejaar moeten worden opgebracht, zoals afschrijvingen, onderhoud, energie, verzekering, lease, huur etc.
 • Kosten van recycling/afvoeren.
 • Overheidsmaatregelen als subsidies, kortingen, toeslagen en belastingfaciliteiten beïnvloeden de uitkomsten.
 1. Gebruikswaarde: het nut van gebruik en de waarde daarvan voor de klant (opbrengsten/voordelen).
 • Functionele toepasbaarheid: denk aan nuttig effect van de basisfunctie zoals verwarming, verkoeling, vervoer, communiceren etc.
 • Comfort: bijvoorbeeld bedieningsgemak, positieve beleving en service.
 • Gezondheid: lichamelijke en geestelijke belasting en de effecten op onze gezondheid. Dit thema lijkt met de dag actueler te worden vanwege de aantasting van onze leefomgeving en de nadelige effecten van genotsartikelen, fast food etc.
 • Zekerheid: denk aan garanties en beschikbaarheid grondstoffen op de lange termijn.
 • Veiligheid: zoals het tegengaan van letsel en schade of de cyber security.
 • Uitstraling: voorbeelden zijn de emotionele beleving op het vlak van design, vormgeving en imago.
 • Maatschappelijke waarde: denk aan aspecten duurzaamheid en de gevolgen voor de natuurlijke omgeving.3.3.

Eindresultaat
De TCO kan op basis van de juiste informatie relatief gemakkelijk (rationeel) worden berekend. De gebruikswaarde worden deels onbewust en/of emotioneel bepaald. De waarde uitdrukken in cijfers gaat dus moeilijk. Gelukkig helpt  ons gevoel en boerenverstand ons vaak op de goede weg. Dankzij onze ervaring weten wij dat alle medewerkers in het werkveld het begrip klantwaarde snappen, begrijpen en kunnen toepassen. Als ze de ruimte maar krijgen.

 Actueel voorbeeld om na te gaan of een hybride warmtepomp wel/ niet interssant is voor een bungalow. Wie meer details wil weten kan contact opnemen.

Uit het overzicht komt naar voren dat zelfs bij een hogere gasprijs de terugverdientijd zo`n 7- 17 jaar bedraagt. De hoofdoorzaak is dat door isolatie en andere maatregelen het gasverbruik al zeer laag is voor een vrijstaande woning. Toch kan de gebruikswaarde de doorslag geven om toch te investeren in een hybride warmtepomp..

Geïnteresseerd?

Win Win Dobbelstenen

Zoekt u naar verbinding met klanten? Begin dan om samen voor een betere prijs/prestatie verhouding te gaanNeem bij vragen contact op.