Het platform Samen Ondernemen is een strategisch klankbord voor directies van bedrijven die op basis van intern ondernemerschap strategische samenwerking met externe businesspartners nastreven. Met als doel duurzame groei en continuïteit van alle betrokken partijen door samen klantgericht te ondernemen.

 Samen ondernemen binnen het eigen bedrijf.

Als jonge ondernemer of als directeur/eigenaar wil je het liefst zelf je zaakjes regelen. Maar als leidinggevende sta je er wel alleen voor om alle neuzen van de verschillende  medewerkers in de juiste richting te krijgen en te houden. Door de leiding met een of meer compagnons te delen, ontstaat er een sterkere setting. Ook taken op het vlak van ondernemen, besturen en managen kunnen effectief gedelegeerd worden naar de meest geschikte en kundige personen.
Succesvolle bedrijven gaan nog verder en durven zelfs ondernemende bevoegdheden te delegeren naar medewerkers in het werkveld. Dankzij intern ondernemerschap groeit zienderogen de slagkracht en klantgerichtheid van het bedrijf.

Samen ondernemen met businesspartners.

Het vormen van een partnership gebeurt normaliter op basis van een gemeenschappelijk businessplan.  Hierin dienen de betrokken partijen aan te geven op welke wijze zij elkaar op een win/win basis kunnen versterken.

Het begint met een gemeenschappelijk inzicht in de markt en eindigt met de wil om de organisaties en de werkprocessen daarop af te stemmen. Het opbouwen van een partnership gebeurt in de praktijk stap voor stap. Leidinggevenden en hun medewerkers kunnen zelf de nodige acties ondernemen om de nieuwe doelstellingen n verbeteringen te realiseren.

Een van de partijen treedt doorgaans op als eindregisseur. Partnership geeft daarom een extra dimensie aan de bedrijfsleiding.

Wat betekent samen ondernemen voor u als leiding van een bedrijf?

De levensloop van een bedrijf is heden ten dage beperkt. De kans is groot dat u als leiding van een bedrijf in verschillende rollen terecht komt.

In het plaatje is duidelijk zichtbaar dat de aansturing van de organisatie tijdig moet worden aangepast voordat een echte neergang zich manifesteert. En de wal het schip keert.
De volgende vragen kunnen hierbij bijvoorbeeld van belang zijn.

  • In welke fase zit mijn bedrijf en wat is mijn rol daarin?
  • Welke versterking is gewenst voor mijn bedrijf en voor ons als leiding?
  • Hoe vind ik de juiste betrouwbare partner(s) om mee samen te werken?
  • Welke samenwerkingsvorm is in mijn geval het beste?
  • Hoe formuleer je samen met partners het gemeenschappelijke doel van de samenwerking?
  • Wanneer is opstellen van een gemeenschappelijk businessplan vereist?
  • Wie voert de regie en vormt het aanspreekpunt naar derden?
  • Wanneer is een intentieverklaring of een samenwerkingsovereenkomst nodig?
  • Is er voldoende onderling vertrouwen in een win/win opzet?
  • Wat te doen als het niet klikt?

WILT U MEER WETEN?
win win
Stel uw vraag bij contact en wij nemen omgaand contact met u op.
Voor meer informatie zie ook de leidraad modules.