SAMEN VAN GOED NAAR BETER!

Het platform Samen Ondernemen is een strategisch klankbord voor ondernemers die kiezen voor samenwerking en duurzame kwaliteit. En daarom graag met klanten, opdrachtgevers en partners samenwerken c.q samen ondernemen.
“Samen van Goed naar Beter” is hierbij het bindende credo.
 

Nieuwe tijden

 • De tijden veranderen en klimaat en milieu krijgen de aandacht die het verdient. Wakkere burgers begrijpen dat zij uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen van alle transities die door de overheden worden bedacht. Zoals het overgaan naar nieuwe vormen van energievoorziening en beperking van CO2.
 • Klanten en opdrachtgevers zoeken naar betaalbare oplossingen. Een nieuwe kans voor bedrijven om hierop in te spelen.

Onze visie; groeien als in de natuur.

 • In de natuur groeit en bloeit alles daar waar het kan. Waar geen ruimte is om in volume te groeien is aanpassing aan de veranderende omgeving de beste optie. Zo zijn vele nieuwe kwaliteiten van leven ontstaan.
 • Dit geldt in principe ook voor onze samenleving. De economische groei loopt tegen haar grenzen aan. Wie nieuwe kansen wil benutten in een wereld vol met mogelijkheden zal voor samenwerking en kwalitatieve groei moeten kiezen.
 • Bij inzetten op kwaliteit (`fitness for use`) verschuift het accent van `hebben en bezitten`  naar `delen en gebruiken`.
 • Delen en gebruiken is iets wat je samen doet. Vandaar we meer samen zullen moeten ondernemen.

Wat betekent dit alles voor klanten?

 • Klanten moeten leren denken in termen van aanschafprijs, exploitatiekosten en de gebruikswaarde van de gewenste toepassing. Het gaat uiteindelijk om het totale rendement.
 • Gebruikswaarde is een nieuw begrip en geeft aan welk voordeel/nut er ontstaat dankzij het gebruik/toepassing van een  product of dienst. De waardecreatie kan liggen op bijvoorbeeld het vlak van functioneel gebruik, comfort, gezondheid, veiligheid en/of design/uitstraling.
 • Een ondernemende klant calculeert terecht om tot de juiste besluiten te komen. Wel heeft hij hierbij vaak service en support van de aanbieders nodig.
 • Natuurlijk is de klant bereid te betalen voor advies en ontwerp als dit zichtbare waarde toevoegt en dit goed wordt gecommuniceerd.

Hoe kan een MKB ondernemer samenwerken met ondernemende klanten?

 • Bij MKB bedrijven die meer vraaggestuurd ondernemen heeft de leiding oog voor de belangen van de klanten.
 • Op basis van klantgericht leiderschap krijgen de medewerkers de ruimte krijgen om als interne ondernemers samen met de klanten de gewenste oplossingen te bedenken en te realiseren.
 • Inspelen op de nieuwe behoeften van service, support en zelfs ontzorging betekent new business met goede rendementen. Zoals dat bij energiebesparing zich al goed ontwikkeld.
 • Zakelijk zuivere communicatie met de medewerkers en klanten op basis van gelijkwaardigheid (partnership).

Wat u kunt doen?
win winS
tel uw vraag bij contact en wij nemen omgaand contact met u op.
of
Bel ons voor een gratis telefoonconsult