SAMEN KLANTGERICHT ONDERNEMEN HEEFT DE TOEKOMST!

Als organisatie kom je er niet meer onderuit. Je móét wel klantgericht zijn en de juiste waarde creëren. Anders lig je eruit. Vroeger was er een aanbodgerichte economie; een economie van schaarste dus. Tegenwoordig is er juist sprake van verzadiging; het aanbod is groter dan de vraag. Je zult je als organisatie dus moeten blijven ontwikkelen en wel in een rap tempo. Daar komt nog bij dat klanten een toenemende behoefte hebben aan zinvolle duurzame oplossingen.

Bij het creëren van klant- en  gebruikswaarde staan naast het eigen belang ook de belangen van de afnemers en eindgebruikers centraal. Een nieuwe wereld met veel kansen komt op u en uw medewerkers af mits u luistert naar de diepere wensen van de klanten. Het eindresultaat is een duurzame win/win voor iedereen!

Het invoeren van een meer vraaggestuurde bedrijfsvoering vraagt om een continue verbetering waar alle medewerkers bij betrokken zijn.

AANPAK SAMEN KLANTGERICHT ONDERNEMEN

Dankzij de innovatieve ervaringen met verbeterprojecten in meerdere branches is de strategische aanpak ` Samen klantgericht ondernemen`  ontwikkeld. De speerpunten hierbij zijn leiderschap, strategische samenwerking, klantgerichte werkprocessen en intern ondernemerschap.

De essentiële verbeterstappen zijn vastgelegd in een modulaire  leidraad . Dit maakt van het gehele verbeteringsproces een logisch en begrijpelijk verhaal. Waarmee u samen met uw medewerkers aan de slag kunt.

ONS AANBOD

1. Klankbordfunctie voor directies c.q. ondernemers van middelgrote organisaties
Toetsing van uw eigen strategie en ideeën aan de hand van de ontwikkelingen in uw markt.

2. Actief verkennend gesprek op uw locatie
Als klantgerichte ondernemer bent u natuurlijk nieuwsgierig naar de succesverhalen binnen uw branche. Wij vertellen u graag waarom en hoe u uw organisatie kunt verbeteren. En wat u het beste kunt doen om te beginnen.

WILT U MEER WETEN?


win win
Stel uw vraag bij contact en wij nemen omgaand contact met u op.