Het platform Samen Ondernemen is een strategisch klankbord voor directies die op basis van klantgericht leiderschap, partnership en intern ondernemerschap een duurzame klantwaarde binnen de keten nastreven.
Met als doel duurzame groei en continuïteit van alle betrokken partijen door samen klantgericht te ondernemen.

Het thema Samen Ondernemen is ontstaan binnen landelijke vernieuwingsprojecten. Samen klantgericht ondernemen blijkt de achilleshiel te zijn om binnen de integrale keten tot de gevraagde oplossingen te komen.

Waarom?

De energietransitie, de Corona crisis en de opkomende digitale automatisering  geven actuele voorbeelden hoe we (alleen) samen gewenste oplossingen doeltreffend kunnen bevechten om als organisatie te kunnen overleven. Samen klantgericht ondernemen betekent dat iedereen die direct betrokken is bij het realiseren van de doelstelling hieraan op een pro actieve en met een ondernemende grondhouding aan meedoet. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de leiding de te realiseren doelstelling  SMART weet te formuleren (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).
Kortom:

  • Een klantgerichte leiding zorgt voor een gemeenschappelijke doelstelling die alle betrokken bedrijven (partners) en hun medewerkers inspireert en verbindt!
  • Een meer ondernemende grondhouding van zowel het management als het personeel is de basis om deze doelstelling te willen, kunnen en durven te realiseren!

Hoe?

Moderne leiders stimuleren intern ondernemerschap

  • Als bestuurder of ondernemer wil je het liefst zelf je zaakjes regelen.
  • Door de leiding met een of meer naaste collega`s te delen, ontstaat er een sterkere setting. Ook taken op het vlak van ondernemen, besturen en managen kunnen effectief gedelegeerd worden naar de meest geschikte en kundige personen.
  • Moderne leiders gaan nog verder en durven zelfs ondernemende bevoegdheden te delegeren naar medewerkers in het werkveld. Door medewerkers de ruimte te geven blijkt dat zij meer kunnen en willen dan veelal wordt gedacht. Geen wonder dat klanten c.q. cliënten blij zijn geholpen te worden door ondernemende medewerkers. Lees verder bij intern ondernemerschap.

Samenwerken met businesspartners.

  • Het vormen van een partnership gebeurt normaliter op basis van een gemeenschappelijk businessplan.  Hierin dienen de betrokken partijen aan te geven wat hun gemeenschappelijke doelstelling is en op welke wijze zij elkaar op een win/win basis kunnen versterken.
  • Het begint met een gemeenschappelijk inzicht in de markt en eindigt met de wil om strategisch samen te werken.
  • Het opbouwen van een partnership gebeurt in de praktijk stap voor stap.
  • Leidinggevenden en hun medewerkers mogen zelf de nodige acties ondernemen om strategische samenwerking inhoud te geven. Lees verder bij partnership.

Een van de partijen treedt doorgaans op als eindregisseur. Partnership geeft daarom een extra dimensie aan de bedrijfsvoering.

WILT U MEER WETEN?

Vernieuwingen beginnen bij de leiding en worden uitvoerbaar bij voldoende draagvlak. Als klankbord kunnen wij u helpen.

win winStel uw vraag bij contact en wij nemen contact met u op.
Voor meer informatie zie ook de leidraad modules.