Vraaggestuurd ondernemen maakt sterk! 

Producten en diensten worden complexer! Leveranciers moeten daardoor meer met elkaar samenwerken (partnership).  Maar ook de klanten en gebruikers willen meedoen om hun inbreng geven om gewenste oplossingen te realiseren.

Succesvolle dienstverlenende bedrijven blijken steeds meer vraaggestuurd te werken.
Een goede samenwerking binnen de bedrijfsketen is de basis voor optimale oplossingen. Simpel omdat zo samen met de klanten de gewenste oplossingen kunnen worden ontworpen, gerealiseerd en geëxploiteerd.

Het betekent wel een grote omslag in de bedrijfsvoering.
Van hoog tot laag moet er anders worden gewerkt om doorlopend de door de klanten gevraagde toegevoegde waarde te leveren. Maar de verdiensten zijn groot omdat excellente dienstverlening uitstekend wordt betaald. En als extra beloning treden de klanten als ambassadeurs van uw bedrijf op. Daar kan geen verkoop en marketing tegen op.

Beleving op basis van vertrouwen is goud waard.
Binnen een vraaggestuurde werkcultuur zijn ondernemerschap, samenwerken, onderling respect en vertrouwen,  gelijkwaardigheid en dienstbaarheid belangrijke uitgangspunten. Dezelfde waarden gelden ook voor klanten die voor kwaliteit gaan.

Samen klantgericht ondernemen heeft de toekomst.
Het is belangrijk uw organisatie tijdig in de goede richting te ontwikkelen. De omslag van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde werkwijze neemt de nodige tijd in beslag. Veel klanten willen echter morgen al anders werken. Zij worden immers ook geconfronteerd met alle nieuwe toepassingen die de nodige ondersteuning vragen.

Wij helpen u graag om uw mensen de ruimte te geven dit met uw klanten samen op te pakken. Hoe sneller u zelf hier mee aan de slag gaat des te beter het is. Belangrijke tips voor met name de technische dienstverlening ziet u op de volgende pagina. Uit ervaring blijkt dat dit ook interessant is voor andere sectoren.

Wilt u een vrijblijvend gesprek met een van onze partners om uw gedachten te stroomlijnen? Neem contact op met Jansen Business Innovatie (regievoerder van het Netwerk Samen Ondernemen).

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]