Als bedrijfskundig klankbord voor directeuren helpen wij graag bedrijven die te maken hebben de hectische veranderingen in de markt. Met veel kansen en bedreigingen.
Het blijkt voor iedereen lastig te zijn om in crisissituaties jezelf te blijven. Toch zult u samen met uw collega`s een nieuwe strategische koers moeten ontwikkelen en uitvoeren.
*****************************************************************************************************************************

Jezelf blijven door baas te blijven over je eigen emoties.

Indringende gebeurtenissen zoals de coronacrisis roept bij iedereen onbewust emotionele gevoelens op. Sommigen worden kwaad en willen snel tot actie overgaan. Terwijl anderen juist angstig worden en daardoor `vluchtgedrag` vertonen. Dit geldt zowel voor uzelf als uw medewerkers en klanten. Als mensen zijn we hierin gelijk hetgeen een mooi aanknopingspunt is.

In spannende tijden neemt de roep om leiderschap toe. Het is echter zinvol dat u als leiding eerst zelf een rustpunt kiest alvorens anderen tot acties aan te zetten.
Dit kunt u doen door uw gedachten en beleving met anderen te delen. Een praktische aanpak is om uw verhaal aan iemand te vertellen die echt luistert en de juiste vragen weet te stellen. Het lucht op en ruimt blokkades voor gerichte oplossingen.

Door jezelf te blijven en de juiste rol te kiezen straal je als leiding daadkracht en zelfvertrouwen uit. Dat is een goede basis om samen met anderen tot oplossingen te komen met voldoende draagvlak in de toekomst.

Samen een nieuwe koers kiezen.

Om perspectief te kunnen bieden is het vereist om op basis van visie of inzicht nieuwe doelen te kiezen. Op deze wijze kunt u samen met uw personeel de strategische plannen bijstellen.
Het is slim hierbij de interne organisatie zodanig te versterken dat de medewerkers meer zelfstandig de nieuwe plannen kunnen en willen uitvoeren. Klantgericht samenwerken op basis van intern ondernemerschap wordt hierdoor een reële optie.
Wij kunnen u als klankbord hierbij ondersteunen door samen antwoord te vinden op bijvoorbeeld de onderstaande vragen.

  1. Wat betekent klantgericht leiderschap voor mij zelf en mijn organisatie?
  2. Sluiten mijn werkprocessen aan op de nieuwe behoefte van mijn klanten en eindgebruikers?
  3. Hoe kan ik onze managers effectiever inzetten bij het verbeteringsproces klantgericht werken?
  4. Hoe geef ik mijn medewerkers dankzij intern ondernemerschap meer ruimte hun kennis en kunde toe te passen? Om dat te doen waar klanten en afnemers om vragen!

Ons klankbord

Win Win DobbelstenenOns klankbord bestaat uit een klein netwerk van mensen met een rijke ervaring in het bedrijfsleven en adequate bedrijfskundige kennis. Zie ook onze leidraad met modules.

Wij bieden u een vertrouwelijk oriënterend gesprek aan per telefoon. Liefst op basis van beschikbare inhoudelijke informatie. Via contact kunt u uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan omgaand contact met u op.