ONDERNEMEN DOE JE SAMEN MET EEN ANDER!

Samen klantgericht ondernemen heeft de toekomst! Vrijwel alle bedrijven zijn onderdeel van een keten en werken samen met partners. En niet te vergeten, de afnemers, klanten en eindgebruikers worden bewuster en willen ook meedoen. Ondernemen doe je dus niet meer alleen!

Leiderschap, visie en regie.
Nieuwe leiders nemen gelukkig de regie en leggen de focus meer op duurzame groei en klantgericht samenwerken. Gemeenschappelijke doelen met inachtneming van elkaars belangen zijn hierbij het kompas om samen nieuwe wegen in te slaan.
Wij noemen dat samen ondernemen, waarbij goedwillende producenten en dienstverleners ook rekening houden met de belangen van de afnemers, klanten en andere eindgebruikers.

Samenwerken en samen ondernemen.
Om de nieuwe doelen te realiseren zullen bedrijven ketenintegraal moeten samenwerken. Partnership op basis van onderling vertrouwen en een transparante werkwijze horen hierbij.
Kortom, de leiding wordt uitgedaagd om de organisatie met een menselijke maat aan te sturen. Waarbij de ondernemende medewerkers van de verschillende bedrijven de nodige ruimte krijgen om samen met elkaar klantgericht te ondernemen.

Klantgerichte leiding en intern ondernemerschap.
Steeds meer directies van bedrijven en organisaties begrijpen dat naast het eigen belang (zoals de aandeelhouderswaarde) ook de langere termijn belangen van de afnemers meetellen. Een klantgerichte leiding zal het management en de medewerkers de juiste bevoegdheden en middelen geven om als interne ondernemers partners en klanten professioneel van dienst te kunnen zijn.
Ondernemerschap, zakelijk inzicht, onderling respect en vertrouwen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dit geldt zowel voor de medewerkers als de partners en de klanten.

win winSamen aan de slag!
Het is belangrijk uw organisatie tijdig in de goede richting te ontwikkelen. Veel klanten willen morgen al anders werken. Zij worden immers ook geconfronteerd met alle vernieuwingen en veranderingen in de markt!
Veel organisaties hebben de slag al gemaakt naar klantgericht samenwerken. Dat ging niet vanzelf, omdat zowel de werkprocessen als het menselijk gedrag opgepakt dienden te worden.

Stel uw vraag bij contact
Of bel 0623192342 voor een vrijblijvend gesprek.
  Voor support zie ons aanbod om u te helpen.