win win

Samen met klanten ondernemen geeft groei met de juiste beleving!

Vraaggestuurd ondernemen, waarbij de klanten en gebruikers daadwerkelijk centraal staan, blijkt de juiste aanpak voor een succesvolle dienstverlening te zijn. Kijk maar naar hoe succesvolle snelgroeiende organisaties hun klanten en cliënten op de juiste manier behandelen. Stop daarom met overdreven verkoop- of marketingactiviteiten. Het is slimmer om uw medewerkers als interne ondernemers de ruimte te geven dat te doen wat klanten zelf graag willen en wat goed voor hen is. Uw bestaande afnemers zullen als ambassadeurs van uw bedrijf hun positieve beleving doorvertellen en voor extra new business zorgen. Kortom win/win voor iedereen!

Dankzij in de praktijk ontwikkelde modules  kunt via ons platform ondersteuning krijgen op de volgende vernieuwende onderwerpen.

  • Juiste type leiderschap afhankelijk van de levenscyclus van uw business.
  • Vraaggestuurde businessplannen met de juiste waardecreatie.
  • Service, support en ontzorging als new business.
  • Inrichting van effectieve klantgerichte werkprocessen.
  • Interne ondernemers die kunnen doen wat klanten graag willen.
  • Dienstverlenend gedrag met de juiste zakelijke houding en insteek.
  • Meer coachende rol van het middenmanagement.
  • Tien gouden regels van partnership.
  • Evaluatie tevredenheid klanten en medewerkers.

Op de pagina `van Goed naar Beter` worden de  action learning modules in het kort toegelicht. U kunt er direct mee aan de slag.

Via contact kunt u met inhoudelijke vragen bij ons terecht, waar we graag in vertrouwen onze eerste reactie op geven.