Samen klantgericht ondernemen heeft de toekomst binnen het MKB!

win winVeel (familie-)bedrijven zitten al op de goede weg dankzij hun klantgerichte focus op zowel de korte en langere termijn. Dankzij dit klantgericht leiderschap is er inzicht ruimte, tijd, geld en bezieling om de organisatie tijdig in de juiste richting te ontwikkelen. Samen met de ondernemende medewerkers worden onderstaande punten op het juiste tijdstip aangepakt.

  • Het aanbieden van klantgerichte oplossingen dankzij professionele samenwerking met partners.
  • Zakelijk en klantvriendelijk inspelen op de veranderende wensen van de afnemers.
  • Helder en zakelijk communiceren met ondernemende afnemers.
  • Tijdig kunnen toepassen van technologische vernieuwingen.
  • Inrichten van klantgerichte werkprocessen.
  • Meer ruimte bieden aan intern ondernemerschap aan nieuwe medewerkers met een hoger opleidingsniveau.
  • Hiërarchieke managementstructuren afbouwen dankzij meer zelfsturing.
  • Meer zakelijk vernuft en benul in de gehele organisatie om klanten optimaal van dienst te zijn tegen een redelijke vergoeding.
  • Rekenschap naar elkaar afleggen is vereist om zo elkaar samen te helpen onjuiste werkpatronen af te leren.

alsoHet invoeren van een klantgerichte werkwijze op basis van klantgericht leiderschap en intern ondernemerschap blijkt een succesvolle aanpak te zijn. Iedereen krijgt als het ware zijn eigen toko binnen het gehele bedrijf. Action Learning Samen Ondernemen (ALSO) geeft een geschikte leidraad hoe u en uw medewerkers dit grotendeels zelf kunnen uitvoeren.

Via contact kunt u bij Jansen Business Innovatie (regievoerder van het Netwerk Samen Ondernemen) in vertrouwen uw eerste vragen stellen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]