Als leiding wilt u samen met uw personeel de kansen in de markt pakken!
Dat kan alleen als U zelf durft te gaan voor klantgericht leiderschap. En waarbij u samen met uw naaste collega`s durft te kiezen voor meer ondernemerschap in alle geledingen van uw organisatie.
Geef de medewerkers de ruimte en de middelen om als ondernemende managers en interne ondernemers zelf een klantgerichte werkwijze en cultuur te ontwikkelen.
Deze nieuwe manier van werken sluit aan bij de trend dat mensen met een goede opleiding graag in teamverband een zinvolle bijdrage willen leveren. Om samen dat te doen waarom de klanten vragen.

Action Learning  als de manier om medewerkers zichzelf te laten ontwikkelen tot interne ondernemers.

Klantgericht ondernemen betekent het op het juiste moment de gevraagde de juiste klantwaarde te leveren waarvoor de klant betaalt. Ondernemend gedrag kun je maar voor een klein deel leren uit een boek. Je kunt het beter ontwikkelen door samen dingen te doen tijdens bijvoorbeeld een doordacht actietraject binnen het eigen bedrijf. Dankzij action learning worden medewerkers uitgedaagd zelf mee te werken aan de gewenste verbeteringen of vernieuwingen binnen uw organisatie.
Het krijgen van voldoende draagvlak is in de praktijk geen enkel probleem. Mits op een heldere wijze gecommuniceerd wordt waarom er voor een nieuwe koers wordt gekozen. Dat iedereen mee moet doen wordt al snel als vanzelfsprekend ervaren. Wat is er leuker dam om samen aan de slag te gaan met het bouwen van een nieuwe toekomst.

Mogelijk vind u het moeilijk om de eerste stappen te zetten in de richting van klantgericht leiderschap.

Als klankbord Samen Ondernemen kunnen wij u helpen dankzij onze eerdere organisatieverbeteringen bij vernieuwende bedrijven. Samen met de betrokken medewerkers zijn praktische modules opgesteld die u nu als een kompas kunt gebruiken. Door samen uw bedrijfssituatie te bespreken komen vanzelf de punten naar voren op welke punten uw organisatie kan worden verbeterd.
Hiernaast ziet u een beknopte weergave van de ontwikkelde action learning modules. Met behulp van deze modules kunnen uw eigen medewerkers zelf de gewenste verbeteringen al lerende en werkende weg doorvoeren. Waarbij natuurlijk wel voor de vereiste externe coaching en training dient te worden gezorgd tijdens de door u gewenste actietrajecten.

win winKlankbordgesprek?

Dankzij onze ervaring in het bedrijfsleven en bedrijfskundige kennis kunt U ons als objectief en strategisch klankbord gebruiken. Wij staan garant voor een vertrouwelijke aanpak en luisteren allereerst graag naar uw verhaal hoe u denkt over de situatie binnen uw business en uw bedrijf.

Mocht het tot uitvoering komen dan verzorgt onze partnerorganisatie Symion Coöperatie de in company actietrajecten met bijbehorende training en coaching.

Bij vragen of wensen graag een berichtje via contact.