Steeds meer bedrijven willen samen ondernemen. Maar dan moet de betrokken leiding (en hun werknemers) wel weten waarom en hoe ze elkaar strategisch willen versterken.

Dit vraagt wel om leiders die op basis van visie en inzicht hun mensen inspireren en motiveren.

Dit is niet zo gemakkelijk in een wereld waar iedereen vooral zijn eigen belangen najaagt. In Nederland lopen veel initiatieven vast door een schrijnend gebrek aan visie en een langere termijn aanpak. Zelfs onze minister-president heeft dat inmiddels ervaren.

Voor bedrijven is het daarom zaak om vooral je eigen zaken en dat van je collega`s goed op orde te brengen dankzij een doordachte strategie.

Slimme opdrachtgevers houden de regie en koesteren de partijen die succesvol samenwerken.

Als klankbord kunnen wij helpen door bijvoorbeeld samen met u en uw team de volgende vragen door te nemen.

  • Waarom is het zinvol om met anderen samen te werken om onze eigen doelen te realiseren?
  • Hoe kijken potentiële partners hier tegenaan en hebben zij dezelfde inzichten?
  • Wat is dan het doel van het samenwerkingsverband voor de komende jaren wat voor ogen staat?
  • Wie moet wat wanneer doen om dat doel te bereiken? 
  • Wat is uw eigen rol eigenlijk bij een samenwerkingsverband?
  • Hoe kunnen uw belangen voldoende worden geborgd?
  • Wie voert de regie en bewaakt de win/win verhoudingen?

Als onafhankelijk klankbord met de nodige praktische ervaring kunnen wij u mogelijk van dienst zijn

Samen (klantgericht) ondernemen is in de kern niet moeilijk zodra iedereen het wil en zijn rol begrijpt in het totale proces. Om een en ander gemakkelijker te begrijpen is voor de drie belangrijke kernpunten een gratis leidraad beschikbaar. Wij sturen deze graag op uw verzoek toe, waarna ook een mondeling toelichting geregeld kan worden.

Leidraad opdrachtgeverschap geeft de opdrachtgever inzicht hoe een goede regie te nemen en te houden.

Leidraad partnership is een effectief hulpmiddel om samenwerking tussen bedrijven in uw business op een plezierige en vertrouwelijke manier te bespreken.

Leidraad samen klantgericht ondernemen geeft concrete aanknopingspunten hoe u uw eigen interne organisatie kunt verbeteren. Om zo ook uw eigen personeel optimaal te betrekken en te inspireren.

Win Win DobbelstenenGeinteresseerd? Neem telefonisch of via email contact met ons op.