WAAROM EEN MENTOR SAMEN KLANTGERICHT ONDERNEMEN?

Klanten en hun gebruikers worden bewuster en willen adequaat worden geholpen. Dit is mogelijk door de steeds beter opgeleide medewerkers de ruimte te geven zich te ontplooien als interne ondernemers die in teamverband de klanten optimaal bedienen.

Samen klantgericht ondernemen is een bewezen aanpak die reeds door meerdere bedrijven met succes wordt toegepast. Dankzij een systematische en mensgerichte aanpak hebben zij deze werkwijze stap voor stap samen ingevoerd. Natuurlijk samen met alle betrokken medewerkers.

Een mentor samen klantgericht ondernemen helpt de leiding van een bedrijf om zijn medewerkers te inspireren om samen aan de slag te gaan. Elders opgedane ervaringen blijken een basis te zijn voor een goede doordachte en structurele aanpak.

Kortom, een mentor bewijst zijn nut door de juiste aanpak te kiezen met de grootste kans op een duurzaam succes.

HOE HELPT DE MENTOR EEN LEIDING?

Het is de leiding die zelf het voortouw neemt om zijn organisatie klantgericht te verbeteren.

Alvorens hiermee te beginnen is het goed een gedegen plan van aanpak te maken wie wat waarom wanneer moet gaan doen. Een goede voorbereiding is ook hier het halve werk en voorkomt veel teleurstellingen.

Een mentor kan van grote waarde zijn door zijn kennis, ervaring en expertise op het juiste tijdstip in te brengen. Afkijken/leren van een succesvol bewezen aanpak mag en wordt zelfs indringende aanbevolen.

Tevens is een mentor een goede vraagbaak bij het bespreken van de mogelijke verbeteringen. Dit maakt het kiezen van de meest geschikte oplossingsrichting gemakkelijker. En verhoogt de kans op een goed draagvlak.

WAT KAN EEN MENTOR CONCREET DOEN ?

Voor zowel leiding van grotere als kleinere bedrijven is ondersteuning op een of meerdere hieronder staande punten mogelijk.

  • Praktisch klankbord op basis van bewezen bedrijfservaring, kennis en kunde.
  • Helpen opstellen van een helder verhaal hoe het bedrijf effectiever en klantgerichter kan worden ingericht.
  • Positief betrekken van collega`s met het doel om samen een winnend team te vormen.
  • Objectieve hulp bij de voorlichting naar alle betrokkenen binnen de organisatie. Inclusief overlegorganen.
  • Ondersteuning bij het opzetten van een verbeterplan.
  • Bevorderen wederzijdse respect en vertrouwen. 

SAMEN AAN DE SLAG

Mocht u aan de slag gaan dan is het verstandig om dit in de vorm van een verbeterproject te doen. U kunt hierbij de leidraad gebruiken zoals deze reeds in meerdere bedrijven is toegepast.

Via de onderstaande link kunt u gratis onze Whitepaper -samen klantgericht ondernemen- verkrijgen. Hierin wordt de leidraad beschreven met een korte toelichting. Tegen een redelijke vergoeding kunt u extra toelichting/support verkrijgen.

Om een indruk te geven op welke terreinen een zinvolle bijdrage geleverd kan worden geven de plaatjes in de collage een goede indruk. Deze plaatjes zijn allemaal in de praktijk ontstaan tijdens verbetertrajecten.

==> Klik hier voor “Whitepaper samen klantgericht ondernemen”

Succesvolle leiders weten dat mensen en werkprocessen het hart vormen van een goede bedrijfsvoering.
Zij geven de medewerkers daarom de ruimte om klantgericht te werken en met collega`s en klanten samen te ondernemen.


Als mentor kunnen wij u helpen!
Een vrijblijvend gesprek?
Bel 0623192342

info@samenondernemen.nl