Samen ondernemen betekent dat verschillende partijen conform een gemeenschappelijke visie en doelstellingen zaken gaan realiseren.
Ook binnen de eigen organisatie kan men “samen ondernemen” als de leiding de werkprocessen klantgericht inricht. Zodanig dat alle medewerkers de gewenste toegevoegde waarde kunnen leveren. Het realiseren van een goed resultaat voor de klanten is hier dus het gemeenschappelijke doel.

Klantgerichte leiding en intern ondernemerschap.
Bewuste klanten willen graag zakelijk en professioneel geholpen door deskundige medewerkers.  Een klantgerichte leiding begrijpt dat het management en de medewerkers de juiste bevoegdheden en middelen moeten hebben om als interne ondernemers de klanten professioneel van dienst te kunnen zijn.
Binnen een klantgerichte (c.q.) vraaggestuurde werkcultuur zijn ondernemerschap, samenwerken, onderling respect en vertrouwen,  gelijkwaardigheid en dienstbaarheid belangrijke uitgangspunten. Van hoog tot laag moet er anders worden gewerkt om doorlopend de door de klanten gevraagde toegevoegde waarde te leveren. Maar de verdiensten zijn groot omdat bijvoorbeeld excellente dienstverlening uitstekend wordt betaald. En als extra beloning treden de klanten als ambassadeurs van uw bedrijf op. Daar kan geen verkoop tegen op en het versterkt uw marktpositie.

Samen ondernemen heeft de toekomst!
Samen ondernemen is de uitdaging in de komende jaren. De technologische vooruitgang gaat immers steeds sneller en de klanten worden bewuster. Met als gevolg meer intelligente producten en diensten.
Dienstverlenende bedrijven krijgen de kans om samen met de klanten en gebruikers de steeds slimmere oplossingen toe te passen. De behoefte aan excellente dienstverlening neemt toe waarbij we elkaar zo goed mogelijk zullen moeten helpen. Onderling respect en vertrouwen staan daarbij centraal.
Professionele dienstverleners spelen hierop in door tijdig de regie nemen. Ze moedigen de medewerkers aan om zich te ontwikkelen tot interne ondernemers. En passen daar hun interne organisatie proactief op aan.

Samen aan de slag!
Het is belangrijk uw organisatie tijdig in de goede richting te ontwikkelen. De omslag naar een klantgerichte of zelfs vraaggerichte werkwijze neemt de nodige tijd in beslag. Veel klanten willen echter morgen al anders werken. Zij worden immers ook geconfronteerd met alle nieuwe toepassingen die de nodige ondersteuning vragen.

Als u intern ondernemerschap op een no nonsens manier wil invoeren, klik dan op Samen leren ondernemen.

Wilt u een vrijblijvend gesprek met een van onze partners om uw gedachten te stroomlijnen? Neem CONTACT met ons op. Hier kunt ook de gratis white paper ‘Excellente dienstverlening’ aanvragen.