HOEZO HEEFT “SAMEN KLANTGERICHT ONDERNEMEN” DE TOEKOMST?

Samen ondernemen is met meerdere partijen een gemeenschappelijke doelstelling nastreven waar iedereen beter van wordt. Het is dus meer dan enkel samenwerken alleen. Vooral als je als organisatie de klanten, cliënten en andere afnemers meer als gelijkwaardige partners gaat beschouwen.

Kernpunten samen ondernemen.

Waarom samen ondernemen?
Samen sta je sterker dan alleen. Dankzij de mogelijke synergie versterkt het de strategische positie in de keten.

Hoe ga je samen ondernemen?
Door allereerst de geschikte partners te vinden en de werkorganisaties op elkaar aan te passen.

Wat doe je bij samen ondernemen?
Doelgerichte afstemming van alle werkprocessen om zo de gevraagde toegevoegde waarde te genereren. Dit leidt tot de win/win waar ook de klanten beter van worden.

Wanneer en waar samen ondernemen?
Blijf niet wachten tot het te laat is en durf nu zelf een eerste zinvolle stap te zetten. Samen verbeteren doe je stapje voor stapje. Start met mensen die het begrijpen en willen.

Duurzame samenleving als gemeenschappelijk doel.

  1. De noodzaak van een duurzame samenleving wordt steeds duidelijker. We zien dat steeds meer mensen begrijpen dat we onze levensstijl moeten aanpassen aan de gegeven beperkingen.
  2. Gelukkig bundelen steeds meer burgers en afnemers van producten en diensten hun krachten door samen activiteiten te ontplooien. Het internet is hierbij een stimulans.
  3. Samen ondernemen is een bewezen aanpak hoe je als organisaties hier samen op in kunt spelen. Succesvolle bedrijven zijn u voor gegaan. En hebben een duurzame positie in de markt weten te veroveren.


Samen aan de slag

Leer van organisaties die al jaren succesvol het voortouw hebben genomen.  Ze beschouwen hun afnemers als partners om zo tot de gewenste oplossingen te kunnen komen.
Bekijk  hoe een  klantgericht partnership georganiseerd kan worden. De leidraad met modules is hierbij in de praktijk een nuttig hulpmiddel.


WILT U MEER WETEN?


win win
Stel uw vraag bij contact en wij nemen omgaand contact met u op.