Wilt u als organisatie samen klantgericht ondernemen?

Dat kan alleen als u als leiding op basis van een begrijpelijke visie aangeeft wat het doel is van uw organisatie. Waarbij u samen met uw partners durft te kiezen voor meer samenwerking en ondernemerschap in alle geledingen van uw organisatie. Geef de medewerkers daarbij de mentale ruimte en stimuleer proactief intern ondernemerschap in het werkveld.
Kortom, een nieuwe manier van werken  die aansluit bij de trend dat professionele medewerkers samenwerken met elkaar en met hun klanten/gebruikers.

Kernpunten van klantgericht ondernemerschap

  • Als klantgerichte leiding zult u helder moeten aangeven wat het strategische doel van de voorgestane verbetering is (visie!).
  • Om samen met het betrokken personeel de verbeteringen te kunnen doorvoeren komt het management in een meer coachende rol.
  • Samenwerken en intern ondernemerschap kun je niet leren maar wel ontwikkelen. Geef de medewerkers daarom de mentale ruimte, tijd en middelen.
  • Een in company actietraject met een doorlooptijd van 6 maanden blijkt in de praktijk effectief te zijn.
  • Klanten voelen zich door de nieuwe aanpak beter begrepen en juichen in het algemeen de vernieuwingen toe.
  • Een hogere klant- en medewerkerstevredenheid zijn de eerste concrete resultaten.

Samen aan de slag met ALSO (Action Learning Samen Ondernemen)

Wellicht vindt u het moeilijk om een nieuwe koers voor uw bedrijf uit te zetten. Als klankbord Samen Ondernemen kunnen wij u helpen dankzij onze eerdere organisatieverbeteringen bij vernieuwende bedrijven.
Samen met de betrokken bedrijven is de ALSO leidraad ontwikkeld die u nu als kompas kunt gebruiken. Door samen uw bedrijfssituatie te bespreken komen vanzelf de punten naar voren hoe uw organisatie kan worden verbeterd.
Dankzij de modulaire opbouw is het eenvoudig om een verbeterplan op te stellen. Aan de hand van de door u gekozen modules kunnen de betrokken medewerkers zelf de gewenste verbeteringen al lerende en werkende weg doorvoeren. Natuurlijk wel met de nodige begeleiding gedurende het gehele  ALSO actietraject. 

alsoKlankbordgesprek?

Profiteer van onze kennis en expertise. Wij staan garant voor een vertrouwelijke aanpak en luisteren graag naar uw verhaal. Daarom zijn we  een objectief en strategisch klankbord.

Gaan we met elkaar in zee, dan verzorgt onze partnerorganisatie Symion Coöperatie de in company actietrajecten, training en coaching.

Vragen of wensen?  Dan graag een berichtje via contact.