Samen ondernemen is meer dan samenwerken alleen. Dankzij een gemeenschappelijk doel werken bedrijven als partners samen. Waarbij medewerkers als interne ondernemers dat doen wat de  opdrachtgevers en klanten willen.

Alleen ben je maar een deel van het geheel!Toekomstgericht Ondernemen

 • In de toekomst neemt de behoefte toe aan waardevolle producten/diensten met zo laag mogelijke exploitatiekosten en milieulasten.
 • Dit vraagt om een optimale samenwerking binnen de gehele keten. Van ontwerp tot en met exploitatie.
 • Bedrijven zullen daarom als partners in gehele keten hun bedrijfsprocessen optimaal op elkaar moeten afstemmen. Waarbij de zwakste schakel de sterkte van de keten bepaalt
 • Binnen de bedrijven zelf zullen medewerkers moeten begrijpen hoe hun werkproces een deel is van het geheel. Alleen dan kunnen zij met de juiste bevoegdheden en middelen de gevraagde toegevoegde waarde leveren.
 • Kortom, door samen te ondernemen zorgt iedereen samen voor die toegevoegde waarde die de klanten en gebruikers willen en waarvoor ze graag betalen.

Deel de belangen van de klanten!

 • Klantgerichte leiders begrijpen dat zij ook een deel van het geheel zijn en vertalen dat in hun visie en strategie. Ze nemen de regie op basis van een verdienmodel waarin het niet alleen om eigen winst gaat. Maar waar ook de belangen van de partners en klanten centraal staan.
 • Procesmanagers richten de werkprocessen integraal en klantgericht in en promoten intern ondernemerschap. Zodat de medewerkers als interne ondernemers de zakelijke ruimte krijgen dat te doen wat de klanten willen.

Win/win voor iedereen!

 • Duurzame samenwerking binnen de gehele keten op basis van klantgericht leiderschap met win/win voor iedereen.
 • Producten/diensten en oplossingen waar klanten en gebruikers mee vooruit kunnen.
 • Hoge medewerkers- en klanttevredenheid met doorgroeimogelijkheden voor zowel jongere en oudere medewerkers.

Actuele voorbeelden

Dagelijks zijn er talloze voorbeelden van dienstverleners die maar een doel hebben: winstbejag op basis van `dubieuze producten` en door klanten genadeloos uit te melken. En daarbij de belangen van gehele keten beschadigen. Consumentenprogramma`s als Radar en Kassa zijn er maar druk mee.
Gelukkig zijn er  steeds meer dienstverleners die duurzaam met hun klanten samenwerken. Dankzij partnership en intern ondernemerschap wordt  klantgericht werken een effectieve klantgerichte aanpak. Zie ons voorbeeld bij pilots hoe bedrijven samen met een `partner energiebeheer` gemakkelijker energie kunnen besparen.

Klankbord en hulp?
Wij kunnen u helpen uw bedrijf beter in te richten dankzij samenwerking binnen de keten en een klantgerichte werkwijze.
 1. Strategisch klankbord Samen Ondernemenalso
  Het is belangrijk uw organisatie tijdig in de goede richting te ontwikkelen. Het platform Samen Ondernemen is hierbij graag uw klankbord. Wij kunnen u als directie persoonlijk ondersteunen dankzij onze kennis en eigen praktische ervaringen.
  Een rondetafelgesprek samen met het management kan een eerstvolgende stap zijn. Of een informatieve workshop Samen Ondernemen een doelgroep binnen uw organisatie.
 2. Action Learning Samen Ondernemen
  Wilt u uw organisatie omgaand verbeteren op het vlak van partnership en intern ondernemen? Dan kunnen wij u helpen met een in de praktijk ontwikkelde leermethode. Samen met de Action Learning Academy bieden wij u een exclusief in company actieprogramma` aan. Waarbij uw medewerkers zelf onder deskundige begeleiding de gewenste  verbeteringen op het gebied van werkprocessen en ondernemend gedrag realiseren.

win winSamen aan de slag!

Kijk hoe u zelf kunt beginnenZie de onderstaande presentatie en stel uw vraag bij contact