Vraaggestuurd ondernemen maakt sterk! 

Producten en diensten worden complexer en dat vraagt om samenwerking tussen enerzijds leveranciers onderling (partnership) en anderzijds tussen leveranciers en klanten en gebruikers. Dit is noodzakelijk om de door de klanten gewenste oplossingen te realiseren.

Innovatieve en succesvolle dienstverlenende bedrijven denken en handelen vraaggestuurd.
Ook werken ze graag samen met partners binnen hun bedrijfsketen. Simpel omdat zo samen met de klanten de gewenste oplossingen kunnen worden ontworpen, gerealiseerd en geexploiteeerd.

Het betekent wel een grote omslag in de bedrijfsvoering. Zie voor een eerste indruk de typerende verschillen in het nevenstaande schema. Van hoog tot laag moet er anders worden gewerkt om doorlopend de door de klanten gevraagde toegevoegde waarde te leveren. Maar de verdiensten zijn groot omdat excellente dienstverlening uitstekend wordt betaald. En als extra beloning treden de klanten als ambassadeurs van uw bedrijf op. Daar kan geen verkoop en marketing tegen op.

Binnen een vraaggestuurde werkcultuur zijn ondernemerschap, samenwerken, onderling respect en vertrouwen,  gelijkwaardigheid en dienstbaarheid belangrijke uitgangspunten. Dezelfde waarden die ook door de betrokken klanten worden gehanteerd.

Samen klantgericht ondernemen is een goede strategie om de gewenste oplossingen in de toekomst te kunnen realiseren.
Het is belangrijk uw organisatie tijdig in de goede richting te ontwikkelen. De omslag van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde werkwijze neemt de nodige tijd in beslag. Veel klanten willen echter morgen al anders werken. Zij worden immers ook geconfronteerd met alle nieuwe toepassingen die de nodige ondersteuning vragen.

Wij helpen u graag om als klantgerichte leiding uw mensen de ruimte te geven dit met uw klanten samen op te pakken. Hoe sneller u zelf hier mee aan de slag gaat des te beter het is. Belangrijke tips voor met name de technische dienstverlening ziet u op deze website. De ervaring leert dat een vrijblijvend klankbordgesprek ook voor andere sectoren van grote waarde kan zijn.

Wilt u een vrijblijvend gesprek met een van onze partners om uw gedachten te stroomlijnen? Neem contact op met Jansen Business Innovatie (regievoerder van het Netwerk Samen Ondernemen).

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]