Samen ondernemen wijst de weg hoe je met partners strategisch samenwerkt! 


Wat is eigenlijk een strategische samenwerking?
Een strategische alliantie is een hechte en langdurige verbintenis tussen twee of meer bedrijven (partners), waarbij middelen, kennis, en capaciteiten met elkaar worden gedeeld. Met als doel het verbeteren van de concurrentiepositie van alle partners, dankzij het zogenoemde synergie effect (1+1=3).


Wat zijn belangrijke kenmerken van een succesvolle samenwerking?

  • Kiezen van juiste partners die het eigen huis op orde hebben.
  • Onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid.
  • Samen willen, durven en kunnen ondernemen (=delen).
  • Professionele regievoering met als doel win/win voor alle betrokkenen.
  • Tijdig evalueren en zo nodig bijsturen.


Wat is belangrijk voor de leiding?

Voor een gezonde doorgroei van uw eigen bedrijf is het als leiding zaak de taken op het vlak van ondernemerschap, besturen en management te beheersen. Samenwerking met andere partijen geeft extra dimensies op deze 3 terreinen. Het is slim vroegtijdig te onderkennen waar de sterke en zwakke punten binnen uw bedrijf liggen. Als u de strategische positie van uw eigen bedrijf kent wordt ook het zoeken naar de juiste partners gemakkelijker.


Wie neemt er de regie?
Een sterke leiding zal natuurlijk zelf het initiatief willen nemen. Dit betekent dat de regierol snel in beeld komt.
Veel ondernemers zijn gewend zaken zelf te regelen.  Het opzetten van een samenwerkingsverband is niet zo simpel. Samen ondernemen met partners vraagt echter om openheid en transparantie. Het is slim uw wensen vroegtijdig bespreekbaar te maken en externe ondersteuning in te schakelen. Dat vergroot ook uw eigen inzicht. Zie ook de 10 gouden regels van partnership.


Platform Samen Ondernemen

Het is belangrijk uw organisatie tijdig in de goede richting te ontwikkelen. Het platform Samen Ondernemen is hierbij graag uw klankbord. Wij kunnen u als directie persoonlijk ondersteunen dankzij onze kennis en eigen praktische ervaringen.
Een goed gesprek (eventueel samen met het management) kan een eerstvolgende stap zijn.

win winSamen aan de slag!

Stel uw vraag bij contact en wij nemen omgaand contact met u op.