Een slimme leiding kiest voor juiste medewerkers en geschikte externe partners die graag samen kunnen, willen en durven te ondernemen.
De steeds beter ontwikkelde medewerkers willen in deze tijd graag samen ondernemen waarbij de leiding op basis van inzicht het voortouw neemt. En aangeven hoe we dankzij partnership en intern ondernemerschap vandaag voor de oplossingen van morgen kunnen zorgen.

Leiding neemt het voortouw
Wetenschappelijk is bewezen dat mensen zich graag laten leiden en bij een groep willen horen op basis van een gemeenschappelijke overtuiging of doelstelling. Hiërarchie, status en dominantie horen hier bij en geven een sociale rangorde met structuur en helderheid. In de huidige crisistijd wordt duidelijk dat leiderschap de rijen sluit om tot de gewenste oplossingen te komen. Waarbij iedereen zijn rol en taak met de nodige discipline uitvoert.
Een bekwame leiding onderkent de verschillen tussen besturen, managen en ondernemen en zorgt voor een goede balans in zijn directie- of managementteam. Dit is een goede basis om flexibel en klantgericht in te spelen op de snelle veranderingen in de markt.

Waarom samen ondernemen?
Elke ondernemer weet dat hij de vastgestelde doelen nooit alleen kan realiseren. Dus je zult het samen met anderen moeten doen. Dat vraagt om een werkwijze waarbij transparantie, respect en onderling vertrouwen en discipline belangrijke waarden zijn. In de huidige tijd worden multi-disciplinaire oplossingen gevraagd. Dit vraagt om samenwerking met zowel andere bedrijven (partnership) als binnen het eigen bedrijf (intern ondernemerschap)
De energietransitie, de Corona crisis en de opkomende digitale automatisering  geven actuele voorbeelden hoe we (alleen) samen gewenste oplossingen doeltreffend kunnen realiseren. Samen ondernemen betekent dat iedereen die direct betrokken is bij het realiseren van de doelstelling hieraan op een pro actieve en met een ondernemende grondhouding aan meedoet. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de leiding de te realiseren doelstelling  SMART weet te formuleren (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).

Hoe samen te ondernemen?

  • Moderne leiders stimuleren intern ondernemerschap en durven zelfs ondernemende bevoegdheden te delegeren naar medewerkers in het werkveld. Door medewerkers de ruimte te geven blijkt dat zij meer kunnen en willen dan veelal wordt gedacht. Geen wonder dat klanten c.q. cliënten blij zijn geholpen te worden door ondernemende medewerkers. Lees verder bij intern ondernemerschap.
  • Samenwerken met businesspartners gebeurt veelal op basis van een gemeenschappelijk businessplan.  Hierin geven de betrokken partijen aan wat hun gemeenschappelijke doelstelling is en op welke wijze zij elkaar op een win/win basis kunnen versterken. Het begint met een gemeenschappelijk inzicht in de markt en eindigt met de wil om strategisch samen te werken. Lees verder bij partnership.
    Een van de partijen treedt doorgaans op als eindregisseur. Partnership geeft daarom een extra dimensie aan de bedrijfsvoering.

WILT U MEER WETEN?

Vernieuwingen beginnen bij de leiding en worden uitvoerbaar bij voldoende draagvlak. Als klankbord kunnen wij u helpen.

win winStel uw vraag bij contact en wij nemen contact met u op.