Het platform Samen Ondernemen is een strategisch klankbord voor directies van organisaties die op basis van intern ondernemerschap en strategische samenwerking binnen de keten nastreven.
Met als doel duurzame groei en continuïteit van alle betrokken partijen door samen klantgericht te ondernemen.

Zie onze Corona tips

Het thema Samen Ondernemen is een tiental jaren geleden ontstaan binnen vernieuwingsprojecten van voorlopende bedrijven in de technische sector. Samenwerking en ondernemerschap blijken de achilleshiel te zijn van verbeteringen binnen de integrale keten.

  • Samenwerking binnen de keten is een voorwaarde om totale oplossingen te kunnen aanbieden waaraan toenemende behoefte bestaat.
  • Een meer ondernemende grondhouding van zowel de leiding als het personeel is vereist om de snelle ontwikkelingen in de markt te kunnen volgen.

Zowel de energietransitie als de Corona crisis bewijzen dat we samen nieuwe oplossingen moeten bevechten om de noodzakelijke veranderingen te kunnen oppakken. Ook zien dat zelfs medici en het verzorgend personeel zich superpositief onderscheiden door hun ondernemende aanpak. Het thema geldt dus niet alleen voor commerciële bedrijven maar ook voor dienstverlenende organisaties.
Het begrip  `samen ondernemen` krijgt door de toegenomen urgentie zelfs de lading van samen overleven. Waarbij het gemeenschappelijke doel en belang overduidelijk aanwezig is.

Moderne leiders stimuleren intern ondernemerschap

Als bestuurder of ondernemer wil je het liefst zelf je zaakjes regelen. Maar als leidinggevende sta je er wel alleen voor om alle neuzen van de verschillende  medewerkers in de juiste richting te krijgen en te houden. Door de leiding met een of meer naaste collega`s te delen, ontstaat er een sterkere setting. Ook taken op het vlak van ondernemen, besturen en managen kunnen effectief gedelegeerd worden naar de meest geschikte en kundige personen.
Moderne leiders gaan nog verder en durven zelfs ondernemende bevoegdheden te delegeren naar medewerkers in het werkveld. Dankzij intern ondernemerschap groeit zienderogen de slagkracht en klantgerichtheid van uw organisatie.

Samenwerken met businesspartners.

Het vormen van een partnership gebeurt normaliter op basis van een gemeenschappelijk businessplan.  Hierin dienen de betrokken partijen aan te geven op welke wijze zij elkaar op een win/win basis kunnen versterken.

Het begint met een gemeenschappelijk inzicht in de markt en eindigt met de wil om de organisaties en de werkprocessen daarop af te stemmen. Het opbouwen van een partnership gebeurt in de praktijk stap voor stap. Leidinggevenden en hun medewerkers kunnen zelf de nodige acties ondernemen om de nieuwe doelstellingen n verbeteringen te realiseren.

Een van de partijen treedt doorgaans op als eindregisseur. Partnership geeft daarom een extra dimensie aan de bedrijfsvoering.

WILT U MEER WETEN?

Vernieuwingen beginnen bij de leiding en worden uitvoerbaar bij voldoende draagvlak. Als klankbord kunnen wij u helpen.

win winStel uw vraag bij contact en wij nemen contact met u op.
Voor meer informatie zie ook de leidraad modules.