Leidraad klantwaarde


Door de klantwaarde van een product/dienst of een concept te bepalen krijg je inzicht of dit een zinvolle oplossing is voor jouw probleem.

De klantwaarde geeft aan wat de jaarlijkse exploitatiekosten zijn (TCO).
Daarnaast gaat het om de gebruikswaarde (opbrengsten en ingeschatte voordelen) van de voorgenomen investering. Veel voordelen kunnen niet direct in geld worden uitgedrukt, dus zullen ze gevoelsmatig moeten ingeschat. Sommige voordelen kunnen vooral op de langere termijn een groot verschil maken. Denk maar de waarde van mooi gebouwde woning. Het kost wel wat extra maar geeft wel een mooie uitstraling en een lagere afschrijving.

De leidraad is ook handig voor het opstellen van een doordachte opdracht, waarbij ook de gebruikers hun inbreng kunnen geven.

Beknopte checklist klantwaarde

 1. Total Cost of Ownership (TCO)
 • Jaarlijkse kosten die elk exploitatiejaar moeten worden opgebracht, zoals afschrijvingen, onderhoud, energie, verzekering, lease, huur etc.
 • Kosten van recycling/afvoeren.
 • Overheidsmaatregelen als subsidies, kortingen, toeslagen en belastingfaciliteiten beïnvloeden de uitkomsten.
 1. Gebruikswaarde: het nut van gebruik en de waarde daarvan voor de klant (opbrengsten/voordelen).
 • Functionele toepasbaarheid: denk aan nuttig effect van de basisfunctie zoals verwarming, verkoeling, vervoer, communiceren etc.
 • Comfort: bijvoorbeeld bedieningsgemak, positieve beleving en service.
 • Gezondheid: lichamelijke en geestelijke belasting en de effecten op onze gezondheid. Dit thema lijkt met de dag actueler te worden vanwege de aantasting van onze leefomgeving en de nadelige effecten van genotsartikelen, fast food etc.
 • Zekerheid: denk aan garanties en beschikbaarheid grondstoffen op de lange termijn.
 • Veiligheid: zoals het tegengaan van letsel en schade of de cyber security.
 • Uitstraling: voorbeelden zijn de emotionele beleving op het vlak van design, vormgeving en imago.
 • Maatschappelijke waarde: denk aan aspecten duurzaamheid en de gevolgen voor de natuurlijke omgeving.

Klantwaarde vraagt een een denkwijze vanuit de positie van de klant. Dat blijkt in de praktijk best wel moeilijk te zijn. Vandaar dat een nadere toelichting wellicht zinvol is Neem gerust contact met ons op.

gebruikswaarde-1

De TCO kan op basis van de juiste informatie relatief gemakkelijk worden berekend. De gebruikswaarde wordt deels rationeel maar voor het grootste deel emotioneel bepaald. De waarde uitdrukken in cijfers gaat dus moeilijker. Gelukkig helpt  ons gevoel en boerenverstand ons vaak op de goede weg. Uit ervaring weten wij dat medewerkers in het werkveld (zoals servicemonteurs) het begrip klantwaarde begrijpen en kunnen toepassen.