mediensturmer-aWf7mjwwJJo-unsplash

Leidraad klantgericht ondernemen

None

De leidraad samen klantgericht ondernemen is opgesteld in samenwerking met tientallen bedrijven in Nederland. Dit als onderdeel van een landelijk project binnen de brede bouw- en installatiebranche.. Met als doelstelling de eigen organisaties van de deelnemende bedrijven geschikt te maken voor integrale en klantgerichte samenwerking.

De leidraad geeft in grote lijnen aan hoe de organisatie zich continu kan verbeteren dankzij teamgericht samenwerken en klantgericht ondernemerschap. Verbetertrajecten beginnen dankzij een klantgerichte leiding. De opzet is dat de voorgestane verbeteringen al lerende en werkende door de betrokkenen zelf worden geïmplementeerd.
Een goede start is een verkennend gesprek op directieniveau. Binnen ons netwerk zijn trainers en coaches beschikbaar. Maar het is de bedoeling dat uw eigen ondernemende management het zoveel mogelijk zelf doet.