SAMEN ONDERNEMEN houdt in dat alle medewerkers hun optimale bijdrage leveren voor een excellente dienstverlening naar de afnemers. Klantgericht leiderschap, strategische samenwerking, ondernemend management en intern ondernemerschap zijn hierbij de speerpunten.
Het doel is een slagvaardige bedrijfsvoering waarbinnen iedereen de  juiste bevoegdheid krijgt en de eigen verantwoordelijkheid neemt om dat te doen waarom partners en klanten vragen.

Succesvol samenwerken dankzij vernieuwend ondernemerschap !

De corona crisis laat (weer) zien dat een klantgerichte samenwerking binnen de keten een voorwaarde is om te overleven.  Dit kan alleen maar als alle betrokken medewerkers de gekozen strategie begrijpen en erin geloven. Waarbij iedereen bereid is om samen met zijn collega`s als interne ondernemers de gevraagde toegevoegde waarde naar de klanten te leveren.
Kortom, een bewuste leiding weet tijdig zijn medewerkers op basis van een begrijpelijke visie te inspireren om samen de nodige veranderingen op te pakken. Een kwestie van samen willen en durven te ondernemen! 

Hoe strategisch samen te werken met partners?

Net als bij het huwelijk is het vinden van een geschikte partner een eerste vereiste. Op basis van een heldere eigen strategie is het mogelijk om geschikte partners te selecteren, die de gemeenschappelijke business versterken.
Een belangrijk kenmerk van een strategische samenwerking is de beoogde deling van wederzijdse belangen over een langere periode. Nu de wereld snel om ons heen veranderd is een regelmatige evaluatie van de gemaakte afspraken en overeenkomsten belangrijk.
>> De beproefde 10 gouden regels van partnership kunnen hierbij een kompas zijn.

Eigen bedrijf eerst op orde!

Iedereen weet, dat je prive alleen met een partner een mooie toekomst kunt opbouwen als je zelf weet wat je wilt en kunt. Alvorens met andere bedrijven toekomstgericht te kunnen samenwerken is het een voorwaarde dat de leiding eerst het eigen bedrijf op orde brengt.

Qua organisatiestructuur betekent dit bijvoorbeeld.

  • Een klantgerichte leiding die op basis van win/win met partners en het eigen personeel wil samenwerken.
  • Een begrijpelijke visie/doel/strategie die boeit en bindt.
  • Ondernemende managers die medewerkers stimuleren zich als interne ondernemers te ontwikkelen.
  • Klantgerichte werkprocessen die optimaal aan elkaar aansluiten.

Een juiste klantgerichte werkcultuur is echter net zo belangrijk en vraagt om aandacht voor de volgende punten.

  • Het opbouwen van onderling vertrouwen door gemaakte afspraken met de nodige discipline na te komen.
  • Intern ondernemerschap met de bereidheid onderling rekenschap naar elkaar af te leggen.
  • De wil om samen de organisatie doorlopend te verbeteren. Inclusief de wil jezelf te blijven ontwikkelen.
  • Verhogen van het zakelijk inzicht om het functioneren op de eigen werkplek beter te kunnen begrijpen.

In de praktijk blijkt het best wel complex om zowel de organisatiestructuur als de werkcultuur te verbeteren. Het is daarom slim aan de basis te beginnen.
Zo blijkt dat dankzij een action learning aanpak in het werkveld medewerkers zelf een grote bijdrage willen en kunnen leveren. Al lerende en al werkende wordt samen met de ondernemende managers een verbeteringstraject uitgevoerd. Vrijwel altijd met veel succes.

Klankbord samen ondernemen

alsoOm U als bedrijfsleiding te ondersteunen bij de vernieuwing van uw organisatie is de aanpak Action Learning Samen Ondernemen (ALSO) ontwikkeld.
De leidraad  met een aantal praktische modules geeft veel informatie hoe anderen hun organisatie verbeterd hebben (afkijken mag hier!). En u kunt zelf de die modules kiezen die u wellicht het meeste voordeel brengen.
Kijk voor meer info bij ALSO!

Dankzij onze ervaring in het bedrijfsleven en bedrijfskundige kennis kunt U ons als objectief klankbord gebruiken.
Via contact kunt u uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan contact met u op.

Onze partnerorganisatie Symion Coöperatie verzorgt de actietrajecten, training en coaching