KLANKBORD SAMEN ONDERNEMEN

Als klankbord zijn wij uw aanspreekpunt voor samen klantgericht ondernemen.
Waarom samen? Simpel omdat je complexere oplossingen niet alleen bedenkt en uitvoert.
Waarom samen ondernemen? Is nog meer dan samen werken of samenwerken.
Waarom samen klantgericht? Logisch, want de klanten betalen en bepalen.
Waarom samen klantgericht ondernemen? Willen, kunnen en durven geldt voor iedereen.

Dankzij onze kennis en ervaring kunnen wij u als leiding van een MKB bedrijf ondersteunen om uw organisatie beter in te richten op een klantgerichte samenwerking. Dat doen we bijvoorbeeld graag in de vorm van een rondetafel gesprek op uw eigen locatie. Hierbij kunnen we gebruik maken van de onderstaande input.

De LEIDRAAD PARTNERSHIP is bij een verkennend gesprek een effectief hulpmiddel om de mogelijkheden van partnership binnen uw business te bespreken.

De unieke LEIDRAAD SAMEN KLANTGERICHT ONDERNEMEN geeft concrete aanknopingspunten hoe u uw eigen (interne) organisatie kunt verbeteren. Deze leidraad is opgesteld met tientallen bedrijven die hun eigen organisatie beter op orde hebben gebracht als onderdeel van een landelijk project Samen Sterk.

Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden hebben een COLLAGE opgenomen van de meest populaire afbeeldingen die gebruikt werden om verbeteringen in gang te zetten binnen de gehele interne organisatie. Mogelijk inspireert dit om ook aan de slag te gaan.

Win Win DobbelstenenGeinteresseerd? Neem telefonisch of via email contact met ons op.