sebastian-herrmann-NbtIDoFKGO8-unsplash

Leidraad Partnership

None

De leidraad met gouden regels partnership geeft veel bruikbare aanknopingspunten bij een klankbordgesprek over samenwerkingsmogelijkheden binnen de keten.
Deze regels zijn opgesteld na uitvoerig Europees onderzoek naar de kenmerken van een succesvolle samenwerkingsverbanden.
In de praktijk blijkt dat deze leidraad het beste besproken kan worden in klein comité op bijvoorbeeld directie- of MT-niveau.

Bij interesse graag contact